หมวดหมู่ทั่วไป > การศึกษา

Speaking Club สถาบันที่สอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคแน

(1/1)

hakeem2:


Speaking Club สถาบันที่สอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคแนวใหม่รับรองผล 100%
 เทคนิคใหม่ของเราสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนพูดและโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ
กิจกรรมในห้องเรียนจะถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้นในการเรียนรู้ด้านภาษาของผู้เรียน
*เตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อเข้าAEC ได้อย่างมั่นใจ สอนโดยครูต่างชาติทั้งหมด
Speaking&Listening Skill สอนโดย Native Speaker
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Speaking Club
Tel : 097-097-9686 / 081-486-5865
Line : Speak123
Facebook :   Speaking Club
Email : speaking.club99@gmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version