แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Navaphon11991

หน้า: [1] 2 3 ... 135
1
ท่องเที่ยว ที่พัก / คาราวานแรนลี่ ฮักแพง ไทย-ลาว
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 06:40:54 PM »
Caravan Rally Hug Pang Thai-Laos  คาราวานแรนลี่ ฮักแพง ไทย-ลาวท่องเที่ยว ทำบุญ ไหว้พระ รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม รายได้ส่วนหนึ่งซื้อเครื่องกีฬาและเครื่องกันหนาวให้เด็กๆยากไร้ใน สปป.ลาวกราบสรีระหลวงปู่สรวง..เทวดาเดินดินแห่งดินแดนอีสานใต้
สักการะขอพรพระธาตุหนองบัวและพญาพญานาคฉัพยาปุตตะ
ชมมรดกโลกปราสาทหินวัดภูที่ศักดิ์สิทธิ์
ขึ้นภูส่าเหล้าไหว้พระชมวิวตัวเมืองปากเซยามเย็น
สืบสานประเพณีใส่บาตรข้าวเหนียวพระสง์กว่า 60รูป
พิชิต4ตาด ตาดเซป้องไล ตาดเซพระ ตาดเยือง ตาดฟาน
ท้าลมหนาวสุดยอดดอยภูเทวดา กลางไร่ชากาแฟแห่งเมืองปากซอง
ชมความงามอันวิจิตร์ของวัดสิรินธรวราราม(วัดเรืองแสง)และเมืองเรืองแสง
รับตะวันแรกของปีใหม่ก่อนใครในสยามที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม พร้อมชมภาพเขียนโบราณอายุกว่า3,000ปี ชมประติมากรรมธรรมชาติเสาเฉลียง

         
 พิเศษ!!ร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย 

 โปรแกรมทัวร์อีสาน -ลาวใต้ 5 วัน 4 คืน

วันที่ 28 ธ.ค.62 : กรุงเทพฯ-วัดหลวงปู่สรวง-จ.อุบลราชธานี          
06.00น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย.....
07.00น.    ล้อหมุนออกเดินทาง สู่ จ.อุบลราชธานี
12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง(1) ณ ร้านอาหาร ส.ขอนแก่น
บ่าย          ออกเดินทางต่อ นำคณะเข้าไหว้พระที่ วัดไพรพัฒนา เดิมทีเป็นที่พำนักของหลวงปู่สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไป จนเป็นที่เรียกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน” ภายหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เนา จนลูกศิษย์ได้นำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและนักท่อนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้น     ออกเดินทางต่อ สู่ จ.อุบลราชธานี
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ(2) ณ บ้านสวนคุณตา บรรยากาศริมสระน้ำ กับดนตรีโฟล์คซอง หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ 29 ธ.ค.62 : จ. อุบลราชธานี –วัดพระธาตุหนองบัว-ด่านช่องเม็ก-ปราสาทหินวัดภู-วัดพูสะเหล่า
07.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้ากราบสักการะ วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็น วัดสำคัญวัดหนึ่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว พระบรมธาตุที่เห็นในปัจจุบัน มีขนาดใหญ่มาก ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร เสร็จสมบูรณ์ในปี 2512 ด้านหลังของพระบรมธาตุ
จากนั้น      เดินทาง สู่ ด่านพรหมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว  ออกเดินทาง สู่ เมืองปากเซ ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก ซึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสัก ขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสักซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอม โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือน กับเมืองจำปาสัก  แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม  นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามา อาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก  บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ลาว ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง(4)ที่ ร้านอาหารริเวอร์วิว ออกเดินทาง สู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงคศิวลึงค์ ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร เก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจ
จากนั้น      นำท่านขึ้นไหว้พระที่ วัดพูสะเหล่า เป็นที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง และจุดนี้ยังเป็นจุดที่เราสามรถชมวิวเมืองปากเซได้ทั้งเมืองอีกด้วย
18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ(5)ที่ ณ ห้องอาหารเอราวัณ พร้อมบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีลาวเพื่อเป็นศิริมงคล หลังอาหรชมนาฎศิลป์การแสดงของลาวจากทีมนักศึกษาฝั่งลาว เข้าที่พัก โรงแรมเอราวัณ (หรือเทียบเท่า)  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ 30 ธ.ค.62 :  ตักบาตรข้าวเหนียว-แขวงอัตตะปือ-น้ำตกเซพระ-น้ำตกแซป่องไล
05.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมสืบทอดประเพณี ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ (ประมาณ60รูป)  แล้ว รับประทานอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น        ออกเดินทาง สู่ แขวงอัตตะปือ
เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง(7) เมนูข้าวเหนียวหมูทอด+แจ่ว
จากนั้น        นำท่านชมน้ำตกแห่งใหม่ของประเทศลาว ที่มีความสวยงามมหัศจรรย์ เกินคำบรรยาย ที่เมืองอัตตะปือ ประเทศลาว ที่นี่มีน้ำตก 2 แห่งที่ซุกซ่อนธรรมชาติอันสวยงามเอาไว้อยู่ นั่นคือ น้ำตกแซป่องไล กับ น้ำตกแซพระ นั่นเอง ห่างจากตัวเมืองอัตตะปือประมาณ 60 กิโลเมตร  แล้วคุณจะรู้ว่าในอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านเราเอง มีสถานที่ที่สวยงามขนาดนี้ซ่อนอยู่ด้วย เก็บภาพแห่งความประทับใจจาก แล้วออกเดินทางกลับ สู่ เมืองปากซอง สวิสเซอร์แลนด์เมืองลาว เมืองที่มีอากาศหนาวทั้งปี จนได้ขนานนามว่าสวิสเซอร์แลนด์เมืองลาวร่วมบริจาคเครื่องกีฬา เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับเด็กๆ(ลูกค้าจะเตรียมมาด้วยก็ได้ครับ)
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ(8) ณ ห้องอาหารโรงแรมภูเทวดา
จากนั้น        เข้าที่พัก โรงแรมภูเทวดา พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือร่วมกิจกรรมรอบกองไฟแบบบ้านๆ
 วันที่ 31 ธ.ค.62 : เมืองปากซอง-ปากซองไอแลนด์-น้ำตกตาดเยือง-น้ำตกตาดฟาน-ตลาดดาวเรือง-บ้านเรืองแสง-วัดสิรินธรวราราม
เช้า            อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่  ที่ราบสูงบอละเวน เมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เมืองแห่งพืชเศรษฐกิจต่าง ที่ขึ้นชื่อ ชา กาแฟ หรือที่เรียกกัน สวิสเซอร์แลนด์เมืองลาว เมืองที่มีอากาศเย็นสบาย จิบกาแฟสดๆจากไร่ ปากซองไอแลนด์ ไร่กาแฟนับพันไร่ มองไกลสุดลูกหูลูกตาเก็บภาพบรรยากาศอันเขียวชอุ่มของไร่กาแฟ
จากนั้น      เข้าชม น้ำตกคู่แฝด เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว   จุดเดินอยู่ตรงสายน้ำ  2  สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 220 เมตร โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็น สายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  เป็นน้ำตกที่ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน ที่น้ำตกจะมีบริการ Zip line ข้ามน้ำตกตาดฟาน ระยะทางประมาณ 450 เมตร ซึ่งสูงจากพื้นดินราว ๆ 220 เมตรเลยทีเดียว และต้องสนุกสุด ๆ กับการเล่น Zipline ที่มีทั้งหมดราว ๆ 4 ฐาน ข้ามไปมาระหว่างหุบเขาสูงใหญ่ บอกเลยว่ามันฟินและหวาดเสียวสุดๆ(ค่าบริการ zip line ไม่รวมในค่าทัวร์) 
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (10) ที่ภัตตาคารริมน้ำตกตาดเยือง และเข้าชมชม น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน  สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด  ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงามมาก  เก็บภาพแห่งความประทับใจได้เวลาออกเดินทาง สู่ เมืองปากเซ แวะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ ได้เวลาพอสมควร
15.00 น.   ออกเดินทางกลับ ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว เข้าชม เมืองเรืองแสง Chongmek Renovate จุดจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าเรืองแสง งานศิลป์และมุมถ่ายรูปมากมาย ต้อนรับด้วยความอบอุ่นจากกลุ่มอารบิกและกลุ่มสตรีช่องเม็ก แวะชมความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่ วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) Unseen Thailand "ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง" คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมอารยาโขงเจียม ริเวอร์ไซด์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ(11)พร้อมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมประกาศผลรางวัลต่างๆและมอบของรางวัล พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ 1 ม.ค.63 : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เสาเฉลียง
เช้า          อรุณสวัสดิตอนเช้า รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ที่ผาแต้ม ชม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งมีภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 3000 ปี เป็นภาพเขียนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะสะท้อนถึงวิถีชีวิต และอารยะธรรมของคนโบราณ ในดินแดนที่ชื่อว่าภาคอีสาน สามารถมอง เห็นความงามของสองฝากฝั่งไทย – ลาว ที่มีพียงแม่น้ำโขงขวางกั้น
ก่อนกลับแวะถ่ายรูปคู่กับ เสาเฉลียง เป็นแท่งหินขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ด ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา เก็บภาพที่ระลึก กลับลงมา รับประทานอาหารเช้า(12) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น ส่งคณะเดินทางกลับ ที่หมาย โดยสวัสดิ์ภาพ จบทริปพร้อมความประทับใจ

....................................................


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย,รวมทั้งคนรู้ใจ
  อัตราค่าบริการ      
รถส่วนตัว1คัน2ท่าน รวมคนขับ คันละ14,900 บาท เพิ่มผู้ติดตามท่านละ 6,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
*เด็กอายุ 3-5 ปี ไม่มีเตียง พักกับผู้ปกครอง ลด 50% ของราคาผู้ใหญ่
*เด็กอายุ 6-10 ปี ไม่มีเตียง พักกับผู้ปกครอง ลด 20% ของราคาผู้ใหญ่
คลิ๊ก!เพื่อชมเว็ปไซด์

2

มันไม่ใช่ความฝัน! ข้อเสนอคอมมิชชั่นสุดพิเศษอยู่ที่นี่แล้ว หากคุณแนะนำคนมาเล่น ยิ่งแนะนำมาก ผลตอบแทนยิ่งมากตาม มาร่วมเป็นพันธมิตรหนึ่งเดียวกับเรา ไม่ต้องลงทุนสมัครพันมิตรคลิก https://www.hiaff.com?aff=5412

3
ชนิดของ Digital Signage
Digital Signage ดิจิตอลไซน์เนจ บ้างก็เรียกว่า ตู้คีออส (ตู้ Kiosk) หรือบางคนก็รู้จักในนามของ Smart Signage สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ที่ให้ความสบายสบายสำหรับในการปรับเปลี่ยนแบบเนื้อหาและก็ลักษณะของโฆษณาได้อย่างเร็ว ฉับไว เย้ายวนใจน่าสนใจ เพราะว่าสามารถแสดงเนื้อหาได้หลายหลายแบบ ทั้งยัง วีดีโอขยับเขยื้อน ภาพสไลด์ ภาพนิ่ง ใจความ และก็ ตัวอักษรวิ่ง ฯลฯ
แต่ว่าใครกันแน่จะรู้บ้างว่าสื่อโฆษณาลักษณะนี้มีให้เลือกมากมายต้นแบบ เป็นต้นว่า
 
     
 
เลือกชมผลิตภัณฑ์คลิ๊ก ตู้ Kiosk https://www.vrltled.com/category/3928/digital-signage-kiosk

ตู้คีออส Indoor Digital Signage จอโปรโมทประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร ที่มีนานาประการขนาดตั้งแต่ ขนาดเล็กกว่า 32นิ้ว 43นิ้ว 49นิ้ว 55นิ้ว ไปจนถึง 65นิ้ว หรือมากยิ่งกว่า (ขนาดเฉพาะหน้าจอ) มีความคงทนมากยิ่งกว่าจอทีวีทั่วไป รองรับการใช้งานสม่ำเสมอ 16-24 ชั่วโมง อายุการใช้งานมากยิ่งกว่า 50,000 ชั่วโมง มาพร้อมด้วยความสว่างของจอที่มากกว่า 400cd (หน้าจอทีวีทั่วไป 200-300 cd) และก็มีหน้าจอตอบสนองการใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้

  1. Floor Stand Kiosk จอประชาสัมพันธ์วางพื้นแบบมาตรฐาน
  2. S Stand Kiosk จอโฆษณาตั้งกับพื้นแบบเตี้ย หน้าจอเอียง 45 องศา
  3. Triangle Stand Kiosk จอโฆษณาตั้งพื้นแบบขาพับสามเหลี่ยม (ขากรอบรูป)
  4. Wall Mount Kiosk หน้าจอโปรโมทห้อยผนัง
  5. Ceiling Kiosk จอประชาสัมพันธ์แบบห้อยจากเพดาน
  6. 2-Sides Floor Stand Kiosk จอโปรโมทวางกับพื้นแบบแสดงผล 2 ด้าน
 
 

     Outdoor Digital Signage หน้าจอโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านนอกตึก ตอนนี้หน้าจอชนิดนี้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นด้วยสาเหตุด้านงบประมาณแล้วก็การตำหนิดตั้งเคลื่อนย้ายซึ่งสามารถทำเป็นง่าย ทั้งยังให้ความแหลมคมชัดระดับ Full HD แตกต่างจากหน้าจอ แอลอีดี ที่ได้รับความนิยมมาก่อนหน้านี้ ที่เมื่อมองดูใกล้ๆจะเห็นลักษณะของป้ายประเภทนี้เป็นดวงไฟเม็ดสีเล็กๆทำให้จอ Outdoor Digital Signage สื่อสารได้ดีมากยิ่งกว่า ไม่ว่าจะเป็นรูป หรือ เนื้อความ ให้มุมมองขนาดใหญ่ได้ถึง 85 นิ้ว ถูกวางแบบมาให้ทนแดด ฝุ่นผง ฝน แล้วก็มลภาวะ มาพร้อมความสว่างของจอสูงสุดถึง 2,000 cd ที่ให้ความสว่างชัดแจ๋วหากแม้ถูกแสงสว่างรบกวนจากด้านนอก โดยในขณะนี้นิยมใช้แบบ Floor Stand Kiosk แบบมาตรฐานเพียงแค่แบบเดียว แม้กระนั้นไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเราอาจะได้ประสบพบเห็นหน้าจอชนิดนี้ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นก็เป็นได้

     ตู้ Kiosk จอโปรโมทที่ถูกเอ่ยถึงมาทั้งปวงนี้ มีความพิเศษที่ต่างจากทีวีธรรมดาอีก 1 อย่างที่สำคัญนั่นก็คือ การมาพร้อมระบบปฏิบัติที่มีให้เลือกอย่าง Window หรือ Android ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการใช้แรงงานของ ระบบทั้งยัง 2 และจากนั้นก็จะพบว่า

  - Window คือรูปแบบระบบปฏิบัติการทั่วไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ อะไรที่คอมฯทำได้ ป้ายที่ใช้ระบบนี้ก็ทำได้ด้วยเหมือนกัน
  - Android เป็นแบบอย่างระบบปฏิบัติการทั่วๆไปของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อะไรที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ทำเป็น เช่น ดาวน์โหลดแพลิเคชั่น ป้ายที่ใช้ระบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
 


เมื่ออ่านมาถึงนี้แล้ว คุณสามารถหา Digital Signage ที่เหมาะกับหน่วยงานของคุณได้แล้วหรือยัง ถ้าหากยัง ติดต่อพวกเราเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มอีกถึงที่เหมาะ โทร. 081-996-8868 (คุณเต้ย) หรือ Line: @LTแอลอีดี (มี@ด้วย) Website: www.vrltled.com
 
ขอบคุณสำหรับที่มา บทความ Digital Signage https://www.vrltled.com/category/3928/digital-signage-kiosk

Tags : ตู้ Kiosk

4
ชนิดของ Digital Signage
Digital Signage ดิจิตอลไซน์เนจ บ้างก็เรียกว่า ตู้คีออส (ตู้ Kiosk) หรือบางคนก็รู้จักในนามของ Smart Signage สื่อโฆษณารูปแบบใหม่ ที่ให้ความสะดวกสบายสำหรับในการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดรวมทั้งรูปแบบของโปรโมทได้อย่างเร็ว ฉับไว ยั่วยวนใจน่าสนใจ เพราะเหตุว่าสามารถแสดงเนื้อหาได้หลายหลายรูปแบบ ทั้ง วีดีโอเคลื่อน ภาพสไลด์ ภาพนิ่ง ข้อความ และ ตัวเขียนวิ่ง ฯลฯ
แม้กระนั้นใครกันแน่จะรู้บ้างว่าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบนี้มีให้เลือกนานัปการรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
 
     
 
ดูรายละเอียดสินค้า ตู้ Kiosk https://www.vrltled.com/category/3928/digital-signage-kiosk

ตู้คีออส Indoor Digital Signage จอโฆษณาโปรโมทภายในอาคาร ที่มีนานัปการขนาดตั้งแต่ ขนาดเล็กกว่า 32นิ้ว 43นิ้ว 49นิ้ว 55นิ้ว ไปจนกระทั่ง 65นิ้ว หรือมากกว่า (ขนาดเฉพาะหน้าจอ) มีความคงทนมากกว่าจอทีวีทั่วไป รองรับการใช้งานต่อเนื่อง 16-24 ชั่วโมง อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง มาพร้อมความสว่างของจอที่มากกว่า 400cd (จอโทรทัศน์ทั่วๆไป 200-300 cd) แล้วก็มีหน้าจอสนองตอบการใช้แรงงานในลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้

  1. Floor Stand Kiosk จอโปรโมทตั้งกับพื้นแบบมาตรฐาน
  2. S Stand Kiosk จอประชาสัมพันธ์วางพื้นแบบเตี้ย หน้าจอเอียง 45 องศา
  3. Triangle Stand Kiosk หน้าจอประชาสัมพันธ์วางพื้นแบบขาพับสามเหลี่ยม (ขากรอบรูป)
  4. Wall Mount Kiosk หน้าจอโฆษณาแขวนผนัง
  5. Ceiling Kiosk จอประชาสัมพันธ์แบบแขวนจากเพดาน
  6. 2-Sides Floor Stand Kiosk หน้าจอประชาสัมพันธ์ตั้งกับพื้นแบบแสดงผล 2 ด้าน
 
 

     Outdoor Digital Signage หน้าจอประชาสัมพันธ์โฆษณาข้างนอกตึก เดี๋ยวนี้จอประเภทนี้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นด้วยสาเหตุด้านงบประมาณรวมทั้งการติดตั้งโยกย้ายที่สามารถทำได้ง่าย ทั้งยังยังให้ความแหลมคมชัดระดับ Full HD ไม่เหมือนกับหน้าจอ แอลอีดี ที่ได้รับความนิยมมาก่อนหน้านี้ ที่เมื่อมองใกล้ๆจะมองเห็นรูปแบบของป้ายชนิดนี้เป็นดวงไฟเม็ดสีเล็กๆทำให้จอ Outdoor Digital Signage สื่อสารได้ดีมากยิ่งกว่า ไม่ว่าจะเป็นรูป หรือ ข้อความ ให้มุมมองขนาดใหญ่ได้ถึง 85 นิ้ว ถูกออกแบบมาให้ทนแดด ฝุ่น ฝน และก็มลภาวะ มาพร้อมความสว่างของจอสูงสุดถึง 2,000 cd ที่ให้ความสว่างคมชัดถึงแม้ถูกแสงรบกวนจากข้างนอก โดยในปัจจุบันนิยมใช้แบบ Floor Stand Kiosk แบบมาตรฐานเพียงแบบเดียว แม้กระนั้นไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจะได้ประสบพบเห็นหน้าจอชนิดนี้ในแบบที่นานัปการขึ้นก็เป็นไปได้

     ตู้ Kiosk หน้าจอประชาสัมพันธ์ที่ถูกพูดถึงมาทั้งปวงนี้ มีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับโทรทัศน์ปกติอีก 1 อย่างที่สำคัญมันก็คือ การมาพร้อมระบบปฏิบัติที่มีให้เลือกอย่าง Window หรือ Android ซึ่งเมื่อเทียบการใช้แรงงานของ ระบบทั้ง 2 และจากนั้นก็จะพบว่า

  - Window เป็นแบบอย่างระบบปฏิบัติการทั่วไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ อะไรที่คอมฯทำเป็น ป้ายที่ใช้ระบบนี้ก็ทำได้เช่นกัน
  - Android เป็นแบบอย่างระบบปฏิบัติการทั่วๆไปของมือถือ อะไรที่มือถือทำได้ อาทิเช่น ดาวน์โหลดแพลิเคชั่น ป้ายที่ใช้ระบบนี้ก็ทำเป็นเช่นกัน
 


เมื่ออ่านมาถึงที่ตรงนี้แล้ว คุณสามารถหา Digital Signage ที่เหมาะกับหน่วยงานของคุณได้แล้วหรือยัง ถ้าเกิดยัง ติดต่อพวกเราเพื่อขอคำปรึกษาเสริมเติมเหมาะ โทร. 081-996-8868 (คุณเต้ย) หรือ Line: @LTLED (มี@ด้วย) Website: www.vrltled.com
 
ขอบคุณสำหรับที่มา บทความ ตู้ Kiosk https://www.vrltled.com/category/3928/digital-signage-kiosk

Tags : Digital Signage,ตู้คีออส

5
ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก แล้วสำหรับวาเลนไทน์ปีนี้ ได้มองหาของขวัญให้คนที่คุณรักหรือยัง ถ้ายังล่ะก็ เรามีของขวัญสุดพิเศษมานำเสนอ นั่นคือ cash reward รางวัลเงินสด เพียงแค่คุณชวนคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พี่ น้อง หรือคนรักของคุณ มาสมัครและขอเครดิตกับทางแอป thisshop ถ้าขอได้สำเร็จ รับไปเลย 50 บาท ส่วนคุณก็รับไปเลย 80 บาท 
                                                       
เงินจำนวนนี้สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ หรือนำไปใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าก็ได้ ที่สำคัญเครดิตที่ได้มา สามารถนำมาซื้อของ และสามารถผ่อนชำระได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต  ในแอป thisshop ด้วยนะ 
Cash reward รางวัลเงินสด, thisshop ผ่อนได้ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :cashrewardรางวัลเงินสด

6
เจาะข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(ภาค ก และ ข)2563
freeไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์
แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ

 • ความรู้ความสามารถ ภาค ก
 • ความรู้เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2563
 • แนวข้อสอบว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2563


 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสออบ ถาม-ตอบ พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518
 • ความรู้โปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD
 • ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม กทม ปริมณฑล
 • วิธีการแก้ไข และวิธีการปฏิบัติตนก่อนและหลังการเกิดอุทกภัยน้ำท่วม การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • การรังวัดที่ดิน
 • ความรู้ด้านแผนที่_การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่new
 • แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • แนวข้อสอบช่างรังวัด
 • พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
 • การคำนวณออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
 • ความรู้งานวิศวกรรมโครงสร้าง__คอนกรีต_new
 • ความรู้แนวข้อสอบคอนกรีตเทคโนโลยี
 • ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาการก่อสร้าง
 • ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง
 • แนวข้อสอบ สัญญา การบริหารโครงการ การควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง
 • แนวข้อสอบประเมินราคา ถอดแบบ แบ่งงวดงานการก่อสร้าง
 • ถาม_-ตอบ_ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ_และการเขียนแบบnew
 • ถาม-ตอบโครงสร้างและคอนกรีตnew
 • แนวข้อสอบการเขียนแบบและการออกแบบ(update)
 • แนวข้อสอบการออกแบบคอนกรีตและเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้าง new
 • แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 150 ข้อ
 • แนวข้อสอบความถนัดทางช่างnew
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ(new)
 • แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้างnew
 • แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ชุด 1
 • แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ชุด 2
 • แนวข้อสอบวัสดุวิศวกรรมและการทดสอบ 300 ข้อ new
>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


T. 0949053222


Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : [url=http://www.e-bookexaminationguidelines.com/product/104/newupdate%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B

7
รับจำนำรถยนต์ติดไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.5 %‼️ 
#กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ระยอง-อุดร-นนทบุรี-ขอนแก่น
โทร 083-745-9888 line:0837459888คุณออฟ
ผ่อนไฟแนนซ์อยู่ก็จำนำได้ รับเงินสดภายใน 10 นาที ให้ราคาสูงตามสภาพปีและรุ่นของรถ

8
น้ำมันสกัดเย็น 4 ชนิด FOURTH OIL น้ำมัน4สหาย เพื่อคนที่รักสุขภาพ

น้ำมันสกัดเย็น 4 ชนิด ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันกระเทียม น้ำมันงาขี้ม้อน น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว มีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพ ให้พลังงานทันที ทำให้หลอดเลือดสะอาด เลือดไหลเวียนดี สามารถนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
รวมคุณค่าจากน้ำมันสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กรดไขมันสายกลาง(Medium chain fatty acid), โอเมก้า 3(OMEGA-3),โอเมก้า 9(OMEGA-9), วิตามินซี(Vitamin C), ฟอสฟอลิปิด(Phospholipid), เซลาไมด์(Ceramide), แกมม่า-โอริซานอล(Gamma Oryzanol), โคคิวเทน(CO-Q10), อัลลิซิน(Allicin), ซีสเตอิน(Cysteine)+ซีลีเนียม(Selenium)(สารตั้งต้นกลูต้าไธโอน), วิตามินและเกลือแร่อีกหลายชนิด


ด้วยวิธีการสกัดน้ำมันต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด "การสกัดเย็น (cold pressed)" ที่ไม่ผ่านความร้อน และสารเคมีในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด จึงทำให้น้ำมันสกัดเย็นมีประโยชน์ที่ร่างกายต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปน้ำมันสกัดในท้องตลาดจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองที่มีกรดไขมันโอเมก้า 6 สูงในการสกัด
จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบ และมีประโยชน์ไม่เพียงพอต่อร่างกาย

คุณสมบัติของส่วนประกอบต่างๆ
1. น้ำมันมะพร้าว
ประกอบด้วยไขมันสายกลาง 3 ชนิด สูงถึง 63%
สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทันทีไม่สะสมเป็นไขมัน
และลดความอ้วน
เพิ่ม HDL ทำให้หลอดเลือดสะอาด และมีความยืดหยุ่น
มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ไวรัส รา โปรโตซัว

2. น้ำมันกระเทียม
มีสารสำคัญหลายชนิด เช่น กำมะถัน ซีลีเนียม สังกะสี เยอร์มาเนียม และมีสารสำคัญอื่นๆอีก 33 ชนิด การนำน้ำมันมะพร้าวมารวมกับกระเทียม
ในวงการแพทย์ เรียกว่า"กรดอัลฟ่าไลโปอิค"

3. น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว
ซึ่งสกัดจากข้าว มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น
วิตามิน E ในกลุ่ม โทโคฟีรอล ประมาณ 19-40%
และกลุ่ม โทโคไตรอีนอล 51-81% และโอรีซานอล
ซึ่งสามารถต่อต้านสารอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามิน E ถึง 6 เท่า
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี LD

4. น้ำมันงาขี้ม้อน
มี Q-10 และ โอเมก้า 3 (ALA) อยู่มากถึง 55-60 %
เมื่อรับประทานน้ำมันงาขี้ม้อน โอเมก้า 3 เข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสาร EPA , DHA ซึ่งเป็นสารสำคัญต่อการสร้างเซลล์เมมเบรนของสมอง
มีผลเกี่ยวกับความฉลาดและความจำ ป้องการความจำเสื่อมในวัยชรา
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด
ป้องกันโรคหัวใจ
และช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิด

ประโยชน์ของ FOURTH Oil
1) ป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดตีบตัน / ช่วยระบบการไหลเวียนเลือด
ในน้ำมันสกัดรวมมี Omega 3, Omega 9, Gramma-Oryzanol, Vitamin E, Co-Q 10,สารประกอบในน้ำมันกระเทียม, กรดไขมันสายกลาง ซึ่งสารเหล่านี้

- ช่วยเพิ่มระดับของ HDL (โดยเฉพาะ LCAT เพิ่มขึ้น 100)
- ช่วยลดระดับของ LDL (ไขมันชนิดไม่ดี)
- ช่วยลดระดับของ ไตรกลีเซอไรด์
- ช่วยละลายลิ่มเลือด/ ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด

ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานเป็นปกติ หลอดเลือดสะอาด หัวใจ,สมอง,ตับ,ไต ฯลฯ ทำงานดีขึ้น ลดการเกิดโรคหัวใจ, หัวใจวาย, หัวใจขาดเลือด, อัมพฤกษ์,อัมพาต เป็นต้น
2) ป้องกันโรคความดันเลือดสูง จากสารอาหารที่มีอยู่มากมาย ช่วยทำให้ระบบหลอดเลือดสะอาด หัวใจทำงานดีขึ้น การปั้มเลือดไปเลี้ยงอวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ได้ทั่วถึง ช่วยทำให้การทำงานของความดันเลือดกลับสู่ความเป็นปกติ
3)ป้องกันโรคเบาหวานและบรรเทาปัญหาแทรกซ้อนจากเบาหวาน ในน้ำมันสกัดรวม มีกรดไขมันสายกลาง, สารอัลลิซิน, ช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดลง และยังพบว่าในน้ำมันรำข้าว มีโครเมียมช่วยทำให้ฮอร์โมนอินซูลิน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีผลลดน้ำตาลในเลือดได้
ส่วนปัญหาแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น ปลายประสาทอักเสบชา ไม่ค่อยมีความรู้สึก กรดอัลลฟ่าไลโปอิค (น้ำมันมะพร้าว + กระเทียม) จะช่วยทำให้ปัญหาดังกล่าวทุเลาลงได้ดีมาก

4) ป้องกันโรคระบบสมอง / ประสาท อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ฯลฯ ในน้ำมันสกัดรวมมีกรดไขมันสายกลาง ซึ่งเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานที่ต่ำและเปลี่ยนตัวเองคีโตน คีโตนเป็นสารอาหารให้แก่เซลล์สมอง หลังจากเซลล์ได้รับพลังงานจะฟื้นตัวและสามารถช่วยให้ความจำดีขึ้น
เลขที่อย.12-1-13353-504

---ขนาด100 เม็ด ปกติ 650.-
ราคาพิเศษ 600.-
---ขนาด 500 เม็ด ปกติ 3,000.-
ราคาพิเศษ 2,650.-

จัดส่งทางไปรษณีย์ ส่งแบบ EMS ทั่วประเทศ 50.-
จำหน่ายปลีก-ส่ง รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
สนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่

Tel : 090-8946500
Line ID :@Vida-C
https://www.facebook.com/vidacthailand
http://www.vida-c.com

น้ำมัน4สหาย น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันสกัดเย็น, น้ำมันสี่สหาย, น้ำมัน4สหาย, น้ำมันสกัดเย็น4ชนิด, น้ำมันรำข้าว ,น้ำมันกระเทียม ,น้ำมันงาขี้ม้อน ,น้ำมันจมูกข้าว ,น้ำมัน 4 สหาย มีอย., น้ำมัน4 สหายเลข อย.


 
 

เครดิตบทความจาก : http://www.vida-c.com/

Tags : น้ำมัน4สหาย,น้ำมันสี่สหาย,น้ำมันสกัดเย็น

9
ผ้าปิดจมูก กันฝุ่น กันกลิ่นอย่างดี 4 ชั้น กรองใช้เทคโนโลยี แผ่นกรอง HEPA ประกอบด้วยเส้นไยไฟเบอร์กลาสขนาด 0.5 – 2.0 ไมครอน มีประสิทธิภาพในกรอง 99.97% ที่อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน เล็กกว่า PM 2.5 ประกอบด้วยผ้าลินิน ระบายอากาศได้ดี ไม่ระคายเคืองผิว แผ่นกรอง Hepa ป้องกันฝุ่นละออง และเชื้อโรคผ้า Spun-bonded nonwoven กรองฝุ่นละเอียดปานกลางผ้า Spun-bonded nonwoven กรองฝุ่นอย่างละเอียด คุณสมบัติ สำหรับป้องกัน  ฝุ่น PM 2.5 กลิ่น ควันและเชื้อโรค ป้องกันระบบทางเดินหายใจ สามารถใช้งานได้หลายครั้ง ซักได้ น้ำหนักเบา พับได้ พกพาสะดวก ดีไซน์สวยงาม เนื้อผ้าไม่ระคายเคือง สวมใส่สบาย
สั่งซื้อสินค้าโทร
086-268-9241
https://www.facebook.com/puricareth/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDUugztT-7GUApHKqFe6M8eKojAWa4N4KQumLu8EuRprklFoQkgNTiF5RPTm9KAJt1Ph5IHX3Upb8uf

10
ครั้งไซบีเรียนฮัสกี้ประพฤติไม่ดีให้ได้ผล ต้องทำเช่นไร

การฉกเปรียบเหมือน การกัดเตือน กาลที่สุนัข จ่าฝูง หรือไม่ สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ที่มี ระดับขั้นสูงกว่า กัด เตือนสุนัขที่มีขั้น ต่ำกว่าเมื่อทำผิดกฎ การ กัดเตือน ไม่ทำเอาเกิด การบาดเจ็บ ผิวไม่ลอด ไม่ถลอกใดๆทั้งสิ้น แต่ จะปฏิบัติการด้วยพลังงานที่ เป็นจริงเป็นจังแน่วแน่ ไว และ เสถียร ลูกฝูงจะหยุด พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ ต้องการของจ่าฝูงโดย ปุ๊บ เวลาถูกกัดเตือน สุนัขที่ถูกกัดเตือนอาจส่งเสียงร้อง แว๊ก มาหนึ่งที นั้นไม่ใช่เสียงที่เจ็บ แต่ มีชีวิตเสียงตกใจ และ สติ จะเวียนสู่ภาวะเสมอภาค ดังเดิม ทำให้สุนัขอดทำ กิริยาท่าทางนั้นๆ
การกัดเตือน จะแลได้ บ่อยตราบแม่สุนัขห้าม ลูกสุนัข ไม่มีลูกสุนัขตัว ไหนไส้ทะลัก หรือไม่ ตาย จากการกัดเตือน แม้กระนั้น เป็นการสอนกฎเคลื่อนแม่ สุนัข การตำหนิติเตียนสุนัขเมื่อ สุนัขทำความประพฤติที่เรามิเห็นด้วย เราทำเป็น เลียนแบบการกระทำที่ สุนัขปฏิบัติการกันตาม ธรรมชาติและ เจียระไน มาใช้ได้ เพื่อจะให้สุนัข เข้าใจ และ รู้ในสิ่งที่เรา ต้องประสงค์ ถือเป็นการใช้ จิตวิทยาสุนัขมาแก้ ปมพฤติกรรมสุนัข การล้อเลียนที่กล่าว หมายถึง ใช้นิ้วของเราทำตาม ปากสุนัขสนอง
เป้าหมายของการฉก รวมความว่า การเรียกความเอาใจใส่ สุนัขไซบีเรียนให้หวนกลับสนใจที่เรา ทิ้งที่เขากำลังมอง เพ่งสิ่งอื่น เราก็สะกิดให้ เขากลับคืนมองเรา เหมือนการสะกิดลำแขน ให้ คนที่เราหมายมั่นเรียกหัน กลับมามอง ไม่ได้ ใคร่ให้เกิดการบาด เจ็บแต่อย่างไร ฉกไปที่สีข้างหรือไม่ก็ ข้างๆ ต้นคอ ฉกที่สีข้างเอว ให้เขาสะดุ้ง กับ หยุด พฤติกรรมที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ ไม่แรงถึงสัดส่วนเจ็บ แต่กลับให้รู้สะดุ้ง
ไซบีเรียนฮัสกี้ เพื่อนยากที่คอยอยู่ใกล้คุณ ใครกันที่รอท่าอยู่กับคุณในทุกระยะเวลา ไม่ว่าจะท่อนกิน ตอนนอน ไม่ก็แม้แต่จนกว่าตอนเข้าห้องน้ำ! ถ้าไม่ใช้เจ้าตูบสองขา เกลอตัวป่วนของคุณ เท่านั้นถ้ามองให้ลึกซึ้งกว่านั้น พวกเขากลุ่มนี้แหละครับที่คอยอยู่เป็นเสี่ยวเราเป็นนิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใด สภาพความเป็นอยู่ไหน จะสุขหรือเศร้า ก็จะมีพวกเขารอคอยเคียงข้างคุณเท่าเทียม เรียกคว้าว่าต่างคนก็ต่างปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกันยังไงล่ะขอรับกระผม
แม้คุณกลับบ้านมาจะพร้อมอารมณ์เครียด ทุกข์ ไม่ก็เศร้าขนาดไหน พอเจอะหน้าน้องหมาไซบีเรียนหลังจากนั้นอารมณ์คุณจะดีขึ้นดำรงฐานะปลิดทิ้งเลยทีเดียว เพื่อนๆ ว่าแน่นอนไหมละครับ? มาเล่าส่งให้ฟังกันได้นะ พูดคุยไปก็ชลนาจะไหลไป เพราะว่าตอนนี้ตราบเท่าเวลาให้ของกินของเจ้าตัวแสบของใช้แอดมินแล้ว นั่งจ้องตาไม่พริบเลยขอรับ ว่าแล้วไปผมขอตัวไปให้เครื่องกินน้องหมาก่อนนะครับ
เคยคลางแคลงใจไหมครับ น้องหมารู้ได้อย่างไรว่าเราศักดิ์จะกลับถึงบ้าน แม้บางเวลาเราจะแต่กลับบ้านช้าบ้าง แต่เจ้าสี่ขาก็ยังคงนั่งรอเราอยู่อย่างนั้นเป็นปกติทุกวันมาดูกันครับว่าความประพฤติที่เกิดขึ้นกับน้องหมานี้เกิดจากอะไร ฉันใดจะต้องดีใจขนาดนั้นด้วย เพราะว่าข้อนี้นักวิทยาศาสตร์ตอบรับว่า เกิดจากนาฬิกาชีวภาพในตัวของน้องหมา เช่น อาจรู้ได้จากการที่อุณหภูมิในตัวเย็นขึ้นในสายัณห์ หรือไม่รับรู้ได้ว่าถึงเวลาข้าวเย็น และจำได้ว่าเจ้าของศักดาจะกลับบ้านแล้ว นี่คือกระบวนการรับรู้ของสุนัข แต่ไม่ใช่การหวนคิด
สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้จะมีผลสะท้อนตอบสนองต่อภาวะในกาย ซึ่งผันแปรไปในช่วงเวลาหนึ่งของวัน ด้วยกันจะตอบตอบสนองต่อสิ่งจูงใจแบบเดิม ณเวลาเดิม แต่ละวันไม่ว่าน้องหมาตรงนั้นจะจำเวลากลับบ้านของเราได้หรือไม่ อาจคือแค่ความเคยชิน อย่างไรก็ตามทุกอย่างทำให้กูได้ทราบว่าน้องหมารอเรากลับบ้านมาหาอยู่เสมอไป นั่นบ่งบอกให้เห็นถึงความกำหนัดที่น้องหมามีประทานกับเราทั้งหลายขอรับ

Tags : ไซบีเรียน,ไซบีเรียนฮัสกี้,ไซบีเรียน ราคา

11


www.jkcrownfinancial.com
ให้บริการ 
ทำบัญชีรายรับรายจ่าย  และบริการเสริมเสียภาษีย้อนหลัง แบบให้เสียน้อยที่สุดหรือไม่เสียเลย (มีใบเสร็จจากสรรพากรให้เรียบร้อย พร้อม เซ็นปิดงบการเงินให้ วิเคราะห์สินเชื่อ ด้วยทีมงาน บัญชี และ สรรพากรมืออาชีพ
ให้บริการ ออกเอกสารทะเบียนพานิชย้อนหลัง แบบ ร้านค้า บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ ย้อนหลัง 1-5 ปี
ของแท้ ออกจากเขต เสียภาษีได้ มีใบเสร็จรับรองให้
 
ศูนย์รวมแหล่งเงินทุนเงินกู้ เงินด่วน ในระบบ/นอกระบบ สนใจติดต่อ
 line id :   @gmk4315f  ต้องมี นำหน้าด้วยนะคัฟ

สอบถามได้ ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 นะคัฟเวลาอื่น ไลน์มาถามไว้ได้ ผมจะไปตอบเฉพาะเวลาทำการ นะคัฟ
เสาร์ อาทิต หยุดคัฟ ไลน์มาทิ้งไว้ได้วันจันทร์ จะตอบกลับไป

 
คลิ๊กตาม keyword ด้านล่าง จะเข้าสู่ลิงค์ รายละเอียดคัฟ
 
บริการต่างๆ ของ www.jkcrownfinancial.com
บริการเงินกู้
-บริการเงินกู้ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ (นอกระบบ)
-บริการเดินบัญชี (ด้วยเงินจริง) เพื่อยื่นสินเชื่อ และ ขอวีซ่า
บริการ โชว์เงินเพื่อขอหนังสือรับรองการมีเงินอยู่ เพื่อขอวีซ่า
บริการออกเอกสารอื่นๆ
บริการ ออกทะเบียนพาณิชย์ (ย้อนหลัง)
-บริการ ออกเอกสาร สเตทเม้น statement(ย้อนหลัง)

สอบถามเพิ่มเติม
แอดไลน์มาได้ที่   line@  jkcrownfinancial
Line id : @gmk4315f ต้องมี @ นำหน้าด้วย
Mobile 0919911552 จักกฤช
email :   jakkrit.ruji@gmail.com

กดลิงค์ keyword ด่านล่าง เพื่อ เข้าสู่ backlink รายละเอียดบริการที่คุณมองหา

แหล่งเงินทุนเงินทุน # เงินกู้# กู้เงิน เงินกู้นอกระบบ# เงินกู้เจ้าของกิจการเงินกู้เจ้าของธุรกิจ เงินกู้ผู้ประกอบการ#
งินด่วนเงินหมุน#
เงินกู้รายวันเงินกู้รายเดือนเงินกู้พนักงานสินเชื่อเงินสด#
 สินเชื่อส่วนบุคคลยื่นสินเชื่อรูดบัตรเครดิต#เดินบัญชีย้อนหลัง#
ทำสเตทเม้น statementย้อนหลังทำทะเบียนพาณิชย์ย้อนหลัง# เงินโชว์บัญชี#
เงินนอนบัญชีขอวีซ่า #แลกเช็ค# จำนำรถ# จำนำมอเตอร์ไซด์# ดาว์นรถแลกเงิน# จำนำรถติดไฟแนนท์# รถแลกเงิน #
 

 
 

12
แอคเค้าท์  แอคเค้าท์ธรรมดา และ แอคเค้าท์แบบบิสเนส แอคเค้าท์ธรรมดา ราคาจะอยู่ที่ 
      1 ปี 500.-
      2 ปี 700.-
      3 ปี 900 .-
หรือถ้าหากรับแบบแอคเค้าท์บิสเนส บวกค่าบิสเนสด้วย 200 บาทครับ 
      1 ปี 700.-
      2 ปี 900.-
      3 ปี 1100.- 


      ทุก ๆ แอคเค้าท์ทางเรามีเครมให้ 2 วัน หลังจากได้ไอดี ทางทีมงานของเรามีเครดิต มีตัวตน สามารถเข้ามาคุยก่อนสั่งซื้อได้ครับ !! ทางเราเต็มใจบริการทุกท่านอย่างเป็นมิตรครับ :) 

" ทำไมเราถึงมีค่าบริการบิสเนส เพราะแอคเค้าท์เฟสบุ๊คไม่สามารถสร้างบิสเนสได้ทุกแอคเค้าท์ ทางทีมงานจึงต้องสุ่มจากไอดีที่เรามีแล้วถึงจะได้ไอดีบิสเนสที่คุณลูกค้าต้องการครับ "


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ID LINE : iamtrip. (มีจุด)
ที่อยู่ เบอร์โทร : บางแวก 47/1 หมู่ 7 ซ.บางแวก47 ถนน บางแวก  เขต ภาษีเจริญ 10160
Tel. 064 - 008 - 6953 K. ( ทิพย์ )
Email - chnapontrip@gmail.com

13
กีฬา / สระว่ายน้ำ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2020, 07:06:53 AM »
บริษัท หงษ์ไทย สปอร์ต อีควิปเม้นท์ จำกัด จำหน่ายและติดตั้งสวนน้ำทุกชนิด  สระว่ายน้ำเติมลม / สระว่ายน้ำสำเร็จ อุปกรณ์ของเล่นบนน้ำ และอุปกรณ์สวนน้ำอื่นๆ อีกมากมาย ติดต่อ: 02-3752149มือถือ: 096-8366699  คุณวี  098-2959988  คุณหลี่ไลน์ไอดี: 0968366699 , 0982959988  เข้าชมสินค้าของเราได้ที่ www.sportsht.com
www.waterparkht.com
www.thaiwaterpark.com

14
สำหรับนิสิต นักศึกษา หรือแม้แต่คนทำงานทั่วไป ฝันที่ต้องการจะซื้อโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถที่จะซื้อได้ วันนี้เรามีแอปดีๆมาแนะนำ ซื้อเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถที่จะมีบัตรเครดิตได้ นั่นคือ แอป thisshop ที่สามารถขออนุมัติวงเงินกับทางแอป และสามารถที่จะซื้อของและผ่อนชำระกับทางแอปได้โดยตรงเลย 

                                                                   


ที่สำคัญเพื่อนๆ สามารถชวนเพื่อนมาสมัครแอปและขออนุมัตเครดิตสำเร็จ รับไปเลย cash reward รางวัลเงินสด 80 บาท และเพื่อนที่คุณชวนก็รับไปเลย 50 บาท อีกด้วย

                                                              

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :ลิ้งก์ช้อบปิ้ง , ลิ้งก์สมัครแอป

15
     สักคิ้ว วางแบบคิ้วที่สวยที่สุดให้ท่านที่ TINGLE มั่นใจได้หากแม้หน้าสด งามอย่างเป็นธรรมชาติ มีคิ้วเป๊ะตลอดเวลา ชีวิตง่ายดายมากยิ่งขึ้นเยอะแยะเมื่อสักคิ้ว คนไม่ใช่น้อยใช้เวลานานในการเขียนคิ้วในทุกวัน ยังไม่รวมเวลาสำหรับการแต่งหน้าแล้วก็ตอนที่ใช้สำหรับในการเขียนคิ้วแต่ละข้างออกมาให้เสมอกัน ถ้าหากเขียนไม่เท่ากันก็เสียเวลามากขึ้นไปอีก ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนคิ้วยังไม่หมด เป็นต้นว่า คิ้วสองข้างไม่เหมือนกัน คิ้วสีแก่ราวกับเคยชินจัง ฝนตกเหงื่อแตกคิ้วหายไป จำเป็นต้องรอเพิ่มเติมคิ้วระหว่างวันเสมอๆคิ้วไม่เนียนลวงตาดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติ ทั้งสิ้นนี้เป็นเพียงแต่แบบอย่างเท่านั้น ถ้าหากคุณอยากหมดปัญหาเหล่านี้ ชี้แนะให้สักคิ้ว3มิติ สักคิ้ว6มิติ ที่จะทำให้ท่านมีทรงคิ้วที่งามเข้ากับบริเวณใบหน้า การสักคิ้วในขณะนี้เป็นการสักคิ้วที่ให้ความสำคัญกับความเนียนดูแล้วเป็นธรรมชาติ ด้วยการสักคิ้วแบบลายเส้นที่ช่างจะสักขนคิ้วครั้งละเส้น เก็บทุกรายละเอียด ให้เสมอเหมือนคิ้วเส้นขนจริงๆการสักคิ้วก็เลยมีความชอบธรรมชาติมากยิ่งกว่าการเขียนคิ้วเองเสียอีก ที่ TINGLE สักคิ้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ย้ำการออกแบบคิ้วให้กับใบหน้าของคุณที่สุด คุณก็เลยมีคิ้วงามเชื่อมั่นเพียงคนเดียวในโลก

  .
 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้ >> Fanpage สักคิ้ว3มิติ https://www.facebook.com/TINGLEBROW

     สักคิ้ว3มิติ การเลือกทรงคิ้วที่กับโครงหน้าของตนเอง จะช่วยเสริมใบหน้าของคุณให้เด่น เสริมจุดเด่นปิดบังจุดบกพร่อง ทั้งยังทำให้ใบหน้าโดยรวมดูสมบูรณ์มากเพิ่มขึ้น เพราะว่าคิ้ว คือ มงกุฎของบริเวณใบหน้านั่นเอง การที่เราจะเลือกทรงคิ้วที่เหมาะกับรูปหน้านั้น อาจต้องใช้เวลาสำหรับเพื่อการรู้จักรูปหน้าของตนเอง อีกทั้งการดูกระจกรวมทั้งทดลองเขียนคิ้ว เมื่อรู้จักรูปหน้าของตัวเองแล้ว เราก็จะมาเลือกทรงคิ้วที่เหมาะกับรูปหน้าที่สุด แล้วต่อจากนั้นก็นำทรงคิ้วนี้ ไปเขียนคิ้วหรือสักคิ้วได้เลย เริ่มจากบริเวณใบหน้ารูปไข่ ที่เข้าได้กับทุกทรงคิ้ว ทดลองเขียนคิ้วที่โก่งนิดๆแม้กระนั้นไม่โก่งเกินความจำเป็น จะเป็นทรงคิ้วที่ทำแล้วสวยที่สุด รูปหน้ากลม เป็นรูปหน้าที่ดูเด็กและมีความน่ารักน่าเอ็นดูเสมอ เหมาะสมกับทรงคิ้วโค้งโก่งแบบได้รูป หลีกเลี่ยงการเขียนคิ้วโก่งแบบโค้งหรือครึ่งวงกลม ไม่งั้น หน้าจะกลมไปกว่าเดิม รูปหน้ายาว รูปหน้าสวย ที่เหมาะสมกับทรงคิ้วแบบตรงทรงเกาหลีที่สุด ทรงคิ้วนี้จะช่วยทำให้บริเวณใบหน้าได้ส่วนสัดเยอะขึ้นเรื่อยๆ รูปหน้าเหลี่ยม เสนอแนะทรงคิ้วที่ไม่ตรงเหลือเกิน ไม่โค้งเหลือเกิน คิ้วมีความโค้งบางส่วน หน้ารูปหัวใจ มีหน้าผากได้รูปและก็ปลายคางแหลม เหมาะสมกับทรงคิ้วโค้งหรือคิวโก่ง จะมีผลให้บริเวณใบหน้าดูละมุนขึ้น สุดท้าย หน้ารูปเพชร กรอบหน้ากระจ่าง ชี้แนะทรงคิ้วโก่งเรียวงาม ที่จะช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนโยนขึ้น หลีกเลี่ยงทรงคิ้วตรงแบบเกาหลี

   

     สักคิ้ว6มิติ สักคิ้ว3มิติ TINGLE วางแบบทรงคิ้วสวยกับรูปหน้าของคุณ เครื่องมือได้รับมาตรฐาน ใช้สีที่มีความปลอดภัยต่อผิว เพื่อคิ้วที่เพอร์เฟ็คที่สุดบนฐานรากโครงหน้าของคุณคนเดียว คิ้วงามมั่นอกมั่นใจใบหน้างามชัดแจ๋ว มองมุมไหนก็สวยดูดีตลอดเวลา
 
   
 
Source: บทความFanpage สักคิ้ว3มิติ https://www.facebook.com/TINGLEBROW

Tags : สักคิ้ว,สักคิ้ว3มิติ,สักคิ้ว6มิติ

หน้า: [1] 2 3 ... 135